• ‘Forward thinking welsh music industry showcase’

  Metro
 • TOCYNNAU

  PASYS YR WYL


  PAS WYL SYLFAENOL

  £75 – Mae’r pas wyl hon yn caniatáu mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm.

  PAS WYL BLAENORIAETHOL

  WEDI GWERTHU ALLAN – Mae’r pas ŵyl blaenoriaethol yn caniatau mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm ac hefyd yr hawl I symud I flaen y ciw lle mae’n phosib.

  PAS WYL CYNRYCHIOLYDD

  £160 – Mae deiliad pas chynrychiolydd yn dderbyn achrediad cynrychiolydd llawn gyda bathodyn. Mae’r pas hon yn caniatáu blaenoriaeth mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm a mynediad i holl ddigwyddiadau rhwydweithio cynrychiolwyr, yn ogystal a mynediad I’r cronfa ddata cynrychiolwyr a proffil proffesiynol ar wefan ag ap symudol FOCUS Wales.

  PASYS AM Y DYDD UNIGOL


  DYDD IAU – 9 MAI

  DYDD GWENER 10 MAI

  DYDD SADWRN – 11 MAI

  Tocynnau Sioe Sengl


  Er bod yr ŵyl yn pasio mynediad i’r holl sioeau ar sail y cyntaf i’r felin, efallai mai dim ond un sioe y gallwch ei mynychu, felly rydym wedi darparu nifer cyfyngedig o docynnau sioe sengl ar gyfer rhai o’n lleoliadau.

  DYDD IAU – 9 MAI


  The Royston Club + Home Counties + Mwy

  Llwyn Isaf, Wrexham

  Snapped Ankles + Antony Szmierek + Mwy

  The Rockin’ Chair, Wrexham

  Cerys Hafana + Michele Stodart + Mwy

  St Giles’ Parish Church, Wrexham

  *Ar gyfer pob sioe arall ar y diwrnod hwn, dim ond gyda band arddwrn yr ŵyl yn unig y mae mynediad i’r digwyddiadau hynny yn bosibl.


  DYDD GWENER- 10 MAI


  The Mysterines + The Bug Club + Mwy

  Llwyn Isaf, Wrexham

  Flamingods + Adwaith + Mwy

  The Rockin’ Chair, Wrexham

  Willy Mason + Eadyth + Mwy

  St Giles’ Parish Church, Wrexham

  *Ar gyfer pob sioe arall ar y diwrnod hwn, dim ond gyda band arddwrn yr ŵyl yn unig y mae mynediad i’r digwyddiadau hynny yn bosibl.


  DYDD SADWRN – 11 MAI


  Llwyn Isaf, Wrexham

  Deerhoof + CVC + More

  The Rockin’ Chair, Wrexham

  Angeline Morrison + The Gentle Good + More

  St Giles’ Parish Church, Wrexham

  *Ar gyfer pob sioe arall ar y diwrnod hwn, dim ond gyda band arddwrn yr ŵyl yn unig y mae mynediad i’r digwyddiadau hynny yn bosibl.


  Os oes angen tocyn ychwanegol arnoch ar gyfer gofalwr neu gynorthwyydd yn FOCUS Wales, cysylltwch â sarah@focuswales.com. Rydym yn ymdrechu i ymateb i’ch e-bost o fewn 5 diwrnod gwaith.