• ‘Forward thinking welsh music industry showcase’

    Metro
  • Tomos Jones (Menter Iaith Abertawe / Gŵyl Tawe)

    Prif Swyddog Menter Iaith Abertawe a Tŷ Tawe / Cyfarwyddwr Gŵyl Tawe

    Head Officer for Menter Iaith Abertawe & Tŷ Tawe / Director Gŵyl Tawe